ZK系列


  • 扁平結構

                           減少外形干涉,並且讓您能輕鬆地與機械設計結合

  • 您自己做決定!

                            爪片座可選配標準氣動剪切刀、一般爪片或您自己設計的爪片

  • 無間斷連續運行

                             ZIMMER堅持全德國製造的品質,享5百萬次免維護保證


型錄下載
https://sites.google.com/a/cf-auto.com.tw/gome/product/handling-technology/gripper/cutting-tongs/zk/%E5%9C%96%E7%89%871.png

Comments