MGW800系列


"經濟型"

  • 精選要領

                             最經濟的張角式機械夾爪,可降低成投產成本

  • 高力矩負荷

                           優化設計的斜齒輪組提供最高的負荷量

  • 無間斷連續運行

                            ZIMMER堅持全德國製造的品質,享1千萬次免維護保證


型錄下載
https://sites.google.com/a/cf-auto.com.tw/gome/product/handling-technology/gripper/pneumatic-gripper/2-jaw-angular-grippers/mgw800/%E5%9C%96%E7%89%871.png

Comments