GH6000系列


   "堅固型"

  • 爪片長度比其他品牌對應品可多出約25 

                            GH6000系列長行程兩指平行機械夾爪的高保持力和高力矩,確保您使用的靈活性和最大動力

  • 比其他品牌高出30%以上的夾持力

                           最佳的力和重量平衡設計從而可以選擇最小尺寸的元件,降低使用成本

  • 無間斷連續運行

                            ZIMMER堅持全德國製造的品質,享1千萬次免維護保證


型錄下載
https://sites.google.com/a/cf-auto.com.tw/gome/product/handling-technology/gripper/pneumatic-gripper/2-jaw-parallel-grippers-with-long-stroke/gh6000/%E5%9C%96%E7%89%871.png

Comments