MGH8000系列


 "緊湊型"

  • 減少外形干涉

                           MGH8000系列長行程兩指平行機械夾爪的低矮設計和多種螺栓安裝方式,可輕易導入您的設計

  • 防塵保護

                          導軌上配備了刮刀, 即使在最惡劣的條件下您也可以放心使用夾爪。

  • 無間斷連續運行
                          ZIMMER堅持全“德國製造”的品質,享1千萬次免維護保證


型錄下載
https://sites.google.com/a/cf-auto.com.tw/gome/product/handling-technology/gripper/pneumatic-gripper/2-jaw-parallel-grippers-with-long-stroke/mgh8000/%E5%9C%96%E7%89%871.png?attredirects=0

Comments