MGP800系列


  "強力型"

  • 力量可高出其他品牌 40% 以上

                           透過最佳的力和重量平衡設計從而可以選擇ZIMMER最小尺寸的元件,降低使用成本

  • 爪片長度比其他品牌多出約50%

                            高保持力和高力矩確保您使用的靈活性和達到最大夾持力

  • 無間斷連續運行

                          我們堅持全“德國製造”的品質,享1千萬次免維護保證


 型錄下載
https://sites.google.com/a/cf-auto.com.tw/gome/product/handling-technology/gripper/pneumatic-gripper/2-jaw-parallel-grippers/mgp800/%E5%9C%96%E7%89%871.png

Comments