GK系列


"緊湊型"

  • 成熟的技術

                           ZIMMER有超過20年的經驗值,產品信實可靠,可確保產線順暢。

  • 最好的力與空間的利用比率

                          力的轉換通過肘桿實現,確保在最佳安裝空間裡提供最大的夾持力

  • 流暢的行程配置

                             可以根據您的應用需要,以調節螺栓調節180°張開角度


型錄下載
https://sites.google.com/a/cf-auto.com.tw/gome/product/handling-technology/gripper/pneumatic-gripper/2-jaw-parallel-rotary-grippers/gk/%E5%9C%96%E7%89%871.png

Comments