VE系列


  • 機械式的強性控制

                           工件只能一次通過一個,來保證工序的可靠性

  • 您自己做決定!

                          通過磁性傳感器或近接開關檢測:您可以任意選擇!

  • 無間斷連續運行

                          ZIMMER堅持全德國製造的品質,享1千萬次免維護保證


型錄下載
https://drive.google.com/file/d/0B2gdqUwBb97QOWFRWEtLbVgtZ3c/view


Comments