GDT 三指定心機械夾爪

https://sites.google.com/a/cf-auto.com.tw/gome/art-chan-pin-xi-lie-1/zi-dong-hua-ji-xie-jia-https://drive.google.com/open?id=0B1pCiw-dlTdXSkd4QmI0MmpJS28

GDT三指機械夾爪

  • 單指行程 : 2mm-30mm
  • 夾持力 : 385N-29500N
  • 八種型號 : GDT304-GDT330
  • 可夾持工件建議重量 : 2-142kg
  • 本系列夾爪採用堅固T形槽
  • 適用於機械手臂,各種專用機通用型機械夾爪

https://sites.google.com/a/cf-auto.com.tw/gome/art-chan-pin-xi-lie-1/zi-dong-hua-ji-xie-jia-zhao/san-https://drive.google.com/open?id=0B1pCiw-dlTdXSkd4QmI0MmpJS28