AWG 張角式機械夾爪

https://sites.google.com/a/cf-auto.com.tw/gome/art-chan-pin-xi-lie-1/zi-dong-hua-ji-xie-jia-zhao/zhang-jiao-shi-jihttps://drive.google.com/open?id=1ybBGnThilBxfSES0KH-1rQ98WQaI7S3X
  • 工作角度40度
  • 小巧且緊湊的設計
  • 高度產品可靠性
  • 夾持力量大
  • 出色的重複使用性
  • 行程監控,使用近接開關
  • 工作原理:強制導向肘節驅動系統
  • 作動型式:氣動方向
  • 壓力範圍:4.5-8bar
  • 安裝位置:可任意選擇安裝位置
https://sites.google.com/a/cf-auto.com.tw/gome/art-chan-pin-xi-lie-1/zi-dong-hua-ji-xie-jia-zhao/zhang-jiao-shi-jia-zhao/ahttps://drive.google.com/open?id=1ybBGnThilBxfSES0KH-1rQ98WQaI7S3X